RUMEC– ELBILAR

Vi vill passa på att slå ett slag för goda vännerna och kunden Rumec som importerar och anpassar elfordon från GEM: Global Electric MotorCars från Chrysler. Det är mycket driftsäkra och näst intill underhållsfria elbilar med underhållsfria Gel-batterier, inbyggd laddare och kontakten i fronten.

Tillsamman med Rumec utvecklar, bygger och levererar Almeco standardskåp och specialskåp, flak samt övrig kringutrusning till GEM-elbilarna så att bilarna blir mer användarspecifika för kunderna.

Elbilarna är populära hos fastighetsskötselföretag, kommuner och myndigheter. Bland Rumecs kunder kan nämnas:

GEM Modeller

Specifikation

Kontakta Rumec

Rumec service
Weda
195 92 Märsta
Tel: 08-591 480 31 
E-post: rune@rumec.se
www.rumec.se

Rumec GEM med påbyggt skåp

GEM e4

Publicerat: 2011-02-03